Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học số 2 Ninh Xuân

Thôn Tân Mỹ, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa.
kha-ninhhoa-thso2ninhxuan@edu.viettel.vn